วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จุดเริ่มต้น

"คนเราเกิดมาต้องมีความฝัน และมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ถ้าเราไม่มีความฝันหรือจุดมุ่งหมาย
การเริ่มต้นในการดำรงชีวิตก็จะไม่เกิด และจะไม่มีวันสำเร็จเมื่อเราได้แต่ฝัน แต่ไม่คิดที่จะทำ
การทำความฝันนั้น ถึงแม้จะเหนื่อยบ้าง ท้อบ้างหรือมีอุปสรรคมากมาย
แต่ต้องคิดไว้เสมอว่า เราทำความฝันนี้เพื่อใคร"